Doručovací adresa:
Dodací adresa je stejná jako fakturační
Přidat / Upravit adresu
Název Kód zboží Cena Množství Sleva Celkem
 
Celková cena
   

Zvolený způsob dopravy

Zvolte si způsob dopravy

Prosím vyberte způsob dopravy

 
Celkem:
0 Kč
Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky od 1. 1. 2014

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu  (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.sh-sperky.cz, provozovaném fyzickou osobou Šárkou Hulalovou se sídlem Budějovická 1077, 389 01 Vodňany zapsaném v živnostenském rejstříku, IČ 76007529. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci Kontakt.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího.

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující si může výrobky objednat pomocí internetového obchodu či zasláním objednávky na e-mailovou adresuTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednávka pomocí e-mailu musí obsahovat kód výrobku, název výrobku, provedení a počet kusů.

2.2 Prodávající provede potvrzení objednávky nejpozději do 48 hodin od obdržení objednávky, a to na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

2.3 Změnu charakteru výrobku (velikost, počet kusů, barevné provedení doplňků) je třeba domluvit mezi prodávajícím a kupujícím před provedením závazné objednávky.

2.4 V potvrzení objednávky bude kupujícímu sdělen termín dodání zboží. Standardní dodací lhůta je do tří pracovních dní od přijetí platby kupujícího na bankovní účet prodávajícího, nejpozději však do pěti pracovních dní (není-li předem dohodnuto jinak).

2.5 V případě zakázkové výroby bude termín odeslání zboží dohodnut předem se zákazníkem.

2.6 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím.

2.7 O přijetí platby a následném odeslání zboží bude kupující informován e-mailovou zprávou.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne kupujícímu povinnost zaplatit za zboží dohodnutou cenu včetně poštovného a balného a převzít zboží. Prodávajícímu vzniká povinnost předmět koupě kupujícímu odeslat prostřednictvím České pošty.

3.2 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží bez vad v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním převzetí zboží

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900463229/2010, vedený u společnosti Fio banka

4.2 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3 V případě že kupující neuhradí cenu zboží na účet prodávajícího do 14 dnů od potvrzení objednávky, prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat.

 

5. Zrušení kupní smlouvy a vrácení zboží

5.1 Kupující má v souladu Občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží a zboží vrátit.

5.2 Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku prodávajícího informovat.

5.3 Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním a to ve vhodném obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě zpět prodávajícímu.

5.4 Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující.

5.5 Kupní cena a náklady na dodání zboží kupujícímu bude vrácena na bankovní účet kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

6.2 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

6.3 Záruka se nevztahuje na poškození zboží kupujícím. V zásilce prodávající přikládá informace o údržbě zboží.

6.4 Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena elektronická faktura s možností vytisknutí, která zároveň slouží jako záruční list.

6.5 Záruční doba činí 24 měsíců a začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

 

7. Přeprava a dodací podmínky

7.1 Náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) činí 60,- Kč.

7.2 Zboží bude odesláno prostřednictvím České pošty jako doporučený balíček v bublinkové obálce.

7.3 Standardní dodací lhůta je do tří pracovních dní od přijetí platby kupujícího na bankovní účet prodávajícího, nejpozději však do pěti pracovních dní (není-li předem dohodnuto jinak).

7.4 Prodávající nabízí možnost osobního převzetí zboží kupujícím, v tomto případě hradí kupující pouze cenu zboží bez poštovného.

7.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů (jméno, adresa bydliště, telefon, adresa elektronické pošty) prodávajícím, a to pouze pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

8.3 Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.